04/04/2015 Tarihli 6645 Sayılı Kanun

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm Linkinden Ulaşabilirsiniz.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis