İş Sağlığı Hizmetlerimiz


İş yeri Hekimi Görevlendirme 
Sağlık Raporu
Çalışanların iş yeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık,sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimleri kapsar.


1. Rehberlik ve Danışmanlık


a) Çalışanların iş yeri hekimi tarafından sağlık ve çalışma ortamının gözetimi
b) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
c) Periyodik muayene, sağlık raporu ve incelemeler
d) İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler


2. Sağlık Gözetimi


a) Sağlık gözetimi konusunda bilgilendirme
b) Gece postaları dahil sağlık gözetimi
c) İşe dönüş muayenesi
d) Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
e) Gebe ve emzikli çalışanların takibi
f) Meslek ve kronik hastalıkların takibi
g) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
h) Sağlık raporu, portör muayeneleri
j) Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri
ı) Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme


3. Eğitim ve Bilgilendirme


a) Genel sağlık eğitimi
b) İlk yardım eğitimi
c) İş sağlığı eğitimi
d) Hijyen eğitimi
e) Ergonomi eğitimi
f) Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim

Sağlık Raporu


   6331 sayılı yasanın "Sağlık Gözetimi" başlıklı 1 5. maddesine göre işverenler, işçilerin, 
1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde,3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu alarak işe başlayabilir.
6331 sayılı kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan  (OSGB)Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.