Acil Durum Planı


İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.