Risk Analizi Hizmetimiz


Risk analizi gereken durumlar


İş yerinde, daha önce hiç risk değerlemesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişiklerin olması durumlarındanrisk değerlendirmesi yapılması gereklidir.

  • Yeni bir makine veya ekipman alınması

  • Yeni tekniklerin geliştirilmesi

  • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması

  • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

  • İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi


Risk Analizi Değerlendirme Süreçleri

 

a) Planlama

b) İş yerindeki yürütülen çalışmaların sınıflandırılması

c) Bilgi ve veri toplama

d) Tehlikelerin tanımlanması

e) Risk analizi

f) Risk değerlendirmesi

g) Önlemlerin belirlenmesi

h) Risk değerlendirme raporu hazırlama

ı) Denetim, izleme ve gözden geçirme