İş Güvenliği Eğitimleri


İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,

 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

 • Uyarı işaretleri,

 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

 • Temizlik ve düzen,

 • Yangın olayı ve yangından korunma,

 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,